פנו חדרי ארכיון שלמים המיועדים לאחסון וצרו גיבוים לשרטוטים שאין להם תיעוד דיגיטאלי

Scandoc מאפשרת סריקה של תכניות ושרטוטים בכל הגדלים הן בשחור לבן והן בצבע מלא.

העברת התכניות הללו למקור דיגיטאלי מאפשרת לכם להנות מסדר יום נוח יותר ועבודה יעילה.

חתימה דיגיטאלית מאושרת – אמצעי לאימות המוכר בחוק

מסמך חתום בחתימה מאושרת (בשונה מחתימה מאובטחת), מהווה תחליף למסמך מקור.

למסמך מסוג זה יש תוקף משפטי השווה לזה של מסמך המקור. Scandoc מחזיקה באמצעי לחתימה דיגיטאלית מאושרת, שירות החיתום יכול להתבצע הן על מסמכים שנסרקים אצלנו כחלק מתהליך הסריקה והן על מסמכים שנוצרו באמצעים אחרים או במקומות אחרים ודורשים חיתום בלבד.